Members

Prof. Nikolay Budnev, D.Sc.
Head of Applied Physics Institute of Irkutsk State University
Dean of the Faculty of Physics of Irkutsk State University
email: nbudnev@api.isu.ru
phone: +7 (3952) 332140

Razmik Mirzoyan, C.Sc.
Head of laboratory “Astroparticle Physics and Gamma Astronomy” of Irkutsk State University
Max Plank Institute for Physics
email: razmik.mirzoyan@mpp.mpg.de
phone: +49 89 32354 328


Irkutsk State University

Karl Marx street, 1, 664003 Irkutsk, Russia

People involved:
Pavel A. Bezyazeekov, Alexander R. Gafarov, Oleg B. Chvalaev, Aleksey N. Dyachok, Oleg A. Gress, Tatyana I. Gress, Oleg G. Grishin,  Oleg L. Fedorov, Anna L. Ivanova, Yulia A. Kazarina, Sergey N. Kiryuhin, Yuriy E. Lemeshev, Rashid R. Mirgazov, Razmik Mirzoyan, Roman D. Monkhoev, Alexander L. Pakhorukov, Leonid V. Pankov, Alexander A. Perevalov, Vladimir A. Poleschuk, Anatoliy A. Pushnin, Evgeniy V. Ryabov, Vladimir S. Samoliga, Yuriy A. Semeney, Victor A. Tabolenko, Boris A. Tarashansky, Dmitriy M. Voronin, Aleksey V. Zagorodnikov, Dmitriy P. Zhurov, Valeriy L. Zurbanov.


Max-Planck-Institute for Physics

Föhringer Ring 6, 80805 Munich, Germany

People involved:
Razmik Mirzoyan


National research nuclear university “MEPhI”

Kashirskoe shosse, 31, 115409 Moscow

People involved:
I.I. Astapov, N.S. Barbashina, A.G. Bogdanov, V. Kindin, R.P. Kokoulin, K.G. Kompaniets, Anatolii A. Petrukhin, Igor I. Yashin


Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics of Moscow State University

Leninskie gory 1, building 2, 119991 Moscow

People involved:
N.N. Kalmykov, E.E. Korosteleva, V.A. Kozhin, L.A. Kuzmichev, N.B. Lubsandorzhiev, E. Osipova, M.I. Panasyuk, E.G. Popova, E.B. Postnikov, V.V. Prosin, A.A. Silaev, A.A. Silaev (junior), A.V. Skurikhin, L.G. Sveshnikova.


Deutsches Elektronen-Synchrotron

Platanenallee 6, 15738 Zeuthen

People involved:
A. Porelli, M. Rueger, Christian Spiering, Ralf Wischnewski.


University of Hamburg

Mittelweg 177, 20148 Hamburg

People involved:
D. Horns, M. Kunnas, R. Nachtigall, Martin Tluczykont.


Institute for Nuclear Research

Prospekt 60-let Oktyabrya 7a, 117312 Moscow, B-312

People involved:
Bayarto K. Lubsandorzhiev, Grigoriy I. Rubtsov, Andrey Sidorenkov,  M. Slunecka


Joint Institute for Nuclear Research

Joliot-Curie 6, 141980 Dubna, Moscow region, Russia

People involved:
V. Boreyko, A. Borodin, V. Grebenyuk, A. Grinyuk, Y. Sagan, A. Tkachenko, L. Tkachev.


Humboldt University

Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Germany

People involved:
Martin Brückner.


Institute of Earth magnetism, ionosphere and radiowaves propagation named after Nikolay Pushkov

Troitsk, Kaluzhskoe Hwy 4, 142190 Moscow, Russia

People involved:
Vladimir S. Ptuskin.


Karlsruhe Institute of Technology

P.O. Box 3640, 76021 Karlsruhe, Germany

People involved:
Andreas Haungs, Tim Huege, Frank G. Schröder, Dmitriy Kostunin, Matthias Kleifges, Vladimir V. Lenok.


Novosibirsk State University

1, Pirogova str., Novosibirsk, 630090, Russia

People involved:
E. Kravchenko, A. Sokolov.


Budker Institute of Nuclear Physics of Siberian Branch Russian Academy of Sciences

11, Acad. Lavrentieva Pr., Novosibirsk, 630090 Russian Federation

People involved:
E. Kravchenko, A. Sokolov.


Università degli Studi di Torino

Via P. Giuria, 1 – 10125 Torino, Italy

People involved:
Andrea Chiavassa.


Institute of Space Science

409, Atomistilor Street, Magurele, Ilfov, Romania, 077125

People involved:
M. Popesku


Altai State University

pr. Lenina 61a,  Barnaul, 656049, Russia

People involved:
A. Lagutin